ROZPIS

 

 

Rozpis ligy neregistrovaných

soutěžní ročník

2011-2012

 

      V Blatné dne 12.7.2010

 

          Zdeněk Svačina                                                                     Evžen Cígl

      předseda oddílu kuželek                                                 organizační pracovník

                                                                                                    oddílu kuželek

 

 

 

             Vítek Kobliha                                                       Přemysl Navrátil

            vedoucí soutěže                                                                     hlavní rozhodčí

 

Všeobecná ustanovení

 

 

    1.     Řízení

 

 

 

Řídí TJ Blatná – Oddíl kuželek

 

    2.     Pořadatel

Pořadatelem je TJ Blatná – Oddíl kuželek – společně s kuželkářským družstvem uvedeným v rozlosování na prvním místě (domácí).

 

    3.     Účastníci

1.   Soutěže se zúčastní prvních 10 družstev z předcházejícího ročníku, která potvrdila účast:

 

1.       Rakomara.

2.       Policie

3.       Městký úřad Blatná

4.       Bi Esse CZ

5.       Blatenské strojírny

6.       Hasiči

7.       Rozmetač

8.       Promaši

9.       Cetos

10.   SK zahrádkáři Kersku

 

 

 

 

  1. Čtveřice, která vybojuje postup do LN musí být uvedena na soupisce jako základní čtveřice družstva.

  2. Základní čtveřice musí odehrát alespoň osm soutěžních utkání

  3. Postupující: BALDOVÉ+LOLKOVÉ, VÍNO ŽÍLA

 

 

 

2.        Termíny a rozlosování

a)    Termíny a rozlosování bude uvedeno v příloze „Rozlosování soutěžního ročníku“ tohoto rozpisu.

b)    Hracím dnem je přednostně středa 20.00 - 23.00 hodin po utkání Okresního přeboru a pátek 20.30-23.30 hodin po utkání Krajského přeboru II

c)    V průběhu soutěže nebude možné rozlosování měnit.

d)    Pořadatel si vyhrazuje právo v průběhu ročníku měnit hrací dny a začátky utkání dle obsazení kuželny

 

 

 

3.        Startovné

a)    Na podzimní i jarní část ligové soutěže hradí družstvo před začátkem 1. kola soutěže  (do 6.9.2011) startovné v celkové výši 4.000,-Kč. V případě nedokončení soutěže startovné propadá ve prospěch TJ Blatná.

b)    V případě neza­placení v určeném termínu nebude družstvo do soutěže zařazeno.

c)    V případě menšího počtu účastníků než 12 bude startovné upraveno

Technická ustanovení

 

4.      Předpis

Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, pokud tento rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto rozpisu a případných jeho změn a doplňků.

5.        Systém

a)   Ligovou soutěž hrají čtyřčlenná družstva systémem každý s každým dvojkolově formou vzájemných zápasů dle rozlosování. Podzimní a jarní část po 11 zápasech.

b)   Hrají v disciplině 60 HS (hodů sdružených). Účast žen v lize není omezena.

 

6.      Bodové hodnocení

a)   Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě.

 

b)   Hráč, který z dané dvojice soupeřů porazí více kuželek, vybojuje pro své družstvo jeden bod. Je-li i celkový počet poražených kuželek stejný, získají oba hráči pro svá družstva po půl bodu. Tímto způsobem se v případě čtyřčlenného družstva rozdají pro obě družstva dohromady čtyři body.

 

c)    Družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených kuželek, obdrží další dva body. Při rovnosti celkového počtu poražených kuželek získají obě družstva po jednom bodu. Celkový počet přidělených bodů (výsledné skóre) tak v případě čtyřčlenného družstva může být: 6:0 – 5,5:0,5 – 5:1 – … – 3:3 – … – 0:6.

 

d)   V utkání vítězí družstvo, které má pozitivní skóre (např. 6:0 nebo 4,5:3,5 atd.). Vítězné družstvo získá do tabulky dva body. Mají-li obě družstva stejné skóre, obdrží shodně po jednom bodu do tabulky.

e)  V průběhu rozehraného soutěžního ročníku jsou družstva řazena v tabulce podle počtu získaných bodů.  Jako další kritérium je rozdíl celkového skóre.

f)    Po skončení soutěžního ročníku jsou družstva v závěrečné tabulce seřazena podle počtu získaných bodů, Jako další kritérium slouží rozdíl celkového skóre. Pokud i pak existují družstva, která mají všechna tato kritéria shodná, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí tato kritéria uplatněná pouze na jejich vzájemné zápasy.

g)  V hodnocení jednotlivců je počítán průměr z výkonů odehraných utkání. Aby byl hráč hodnocen, musí odehrát alespoň 11 soutěžních utkání.

 

7.        Startují

 

a)      Startují pouze neregistrovaní hráči. Start registrovaných hráčů není povolen. Bývalý registrovaný hráč se může soutěže zúčastnit po 5-ti letech od ukončení registrace.

b)      V soutěži mohou startovat hráči (muži a ženy), kteří jsou v době startu soutěže starší 15-ti let

c)      Start v soutěži je pouze na vlastní nebezpečí.

8.        Povinnosti

             družstev

 

a)   Domácí družstvo odevzdá rozhodčímu svoji sestavu nejpozději 15 minut před stano­veným začátkem zápasu. Rozhodčí ji poskytne hostujícímu družstvu, které na jejím základě nejpozději 10 minut před začátkem zápasu předá rozhodčímu svoji sestavu.

b)   Přihláška slouží současně jako soupiska.

c)   Na soupisku se uvádí 4-8 hráčů, kteří budou za dané družstvo hrát. V průběhu soutěžního ročníku nesmí hráč družstvo měnit.

d)   Náhradníky na soupisku lze dopisovat i v průběhu soutěže do počtu 8, ale nesmí odehrát za jiné družstvo v témže ročníku.

e)      Do prostoru drah vstupují pouze hráči v čisté obuvi se světlou podrážkou (preferována sálová obuv)

 

9.        Vedoucí          soutěže

 

      Vítek Kobliha                       mail:            tjkuzelky.blatna@seznam.cz

 

 

 

 

10.    Povinnosti pořádajícího oddílu

a)   TJ Blatná - pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráče v areálu kuželny nebo v její blízkosti občerstvení.

b)   TJ Blatná - pořádající oddíl zajistí technický dozor (současně rozhodčí – nemusí být evidován u ČKA) na všechna hraná utkání

c)   Družstvo uvedené jako domácí, během utkání provádí úklid (utírání potu z plánů, rozmotávání kuželek, apod.)

 

 

 

11.    Rozhodčí

 

Je odpovědný za přesné řízení utkání dle platných Sportovně technických předpisů, tohoto rozpisu a jeho případných doplňků.

 

12.    Námitky

Dle ustanovení článku 43,44 „Správního a disciplinárního řádu ČKA“.

 

13.    Start náhradníka

Dle ustanovení článku 16 „Pravidel kuželkářského sportu“.

 

 

14.    Vybavení kuželny

a)   Kuželna je vybavena v souladu s ustanovením článku 7 Pravidel.

b)   Signalizace přešlapů, pokud je k dispozici, musí být provozuschopná – v případě poruchy se signalizace vypne jen na té dráze, kde není funkční.

c)   ASK a s ním spojená automatika, kromě časomíry a totalizátoru, musí být provozuschopná. 

d)   Při utkání či turnaji musí být přítomen pracovník technického dozoru.

 

 

15.    Sestup

a)   Ze soutěže sestupují družstva umístěná v konečné tabulce družstev na 11. – 12. místě a to v případě zájmu dalších družstev o soutěž.

b)   Sestupující se mohou o účast v dalším ročníku utkat v turnaji neregistrovaných pořádaném v před dalším ročníkem soutěže.

 

16.    Postup

a)   Ze soutěže není (prozatím) možné postoupit do vyšší soutěže.

 

 

 

17.    Různé

a)   Družstvo, které se bez závažného důvodu nedostaví k utkání, bude potrestáno vyhlášením kontumačního výsledku.

b)   Při vyhlášení třetího kontumačního výsledku, bude družstvo vyloučeno ze soutěže.

c)   Odložit utkání lze jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech a to se souhlasem vedoucího soutěže.

d)   Všechna odložená utkání se musí sehrát nejpozději v termínu předposledního kola. Zápasy posledních dvou kol nelze odložit na pozdější termín.

e)   Příloha rozpisu Rozlosování je zároveň delegačenkou pro rozhodčí.

f)    Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho případným doplňkem, se postupuje dle platných Sportovně technických předpisů.

g)   Vedoucí soutěže po uplynulém kole zpracuje výsledky, které pak budou vyvěšeny na stránkách oddílu kuželek  www.kuzelky-blatná.webnode.cz