O nás

Jak kuželky do Blatné přišly
První zmínka o kuželkách v Blatné pochází z doby před první světovou válkou. Po první světové válce bylo v letech 1918-1938 v Blatné celkem sedm kuželníků. Kuželky se v té době hrály v hostincích Beseda, U Kopeckých, U Kadleců, U Fialů, Na Myslivně, Na Vinici a v hotelu Jubileum. Kuželníky byly primitivně zařízené. Hlavní složkou dráhy byla udusaná hlína doplněná o vepřové chlupy, aby nedocházelo na jejím povrchu k trhlinám. Ohraničení tvořila 20-25 centimetrů vysoká prkna. Kuželky byly vyrobené z kvalitního dřeva jasanu a dubu. Na spodek kuželek místní kováři přikovali železo kvůli lepší stabilitě.
„Zaházet" si chodila široká blatenská veřejnost pouze za pěkného počasí, neboť drahám chybělo zastřešení. Výjimku tvořil kuželník „U Kadleců", který se dal vytápět kamínky – piliňáky. Od samého začátku se stal tento sport v Blatné populární, mnohdy se hrálo do pozdních hodin večerních. Nehrála se žádná organizovaná soutěž, a tak si ti nejlepší přišli na nějaké peníze, o které se soutěžilo. Během druhé světové války docházelo k postupnému zavírání hostinců, a tak tento sport na řadu let z Blatné zmizel.
 
Stavba kuželny
K úvahám o výstavbě první vlastní kuželny došlo po dokončení letního a zimního stadionu. Tyto myšlenky byly šířeny v roce 1963 starší generací, která se chtěla i přes svůj pokročilý věk sportovně vyžít a kuželky považovaly za ideální sportovní odvětví. Bohužel s konkrétními plány nikdo nepřišel a tak výstavba kuželny na nějaký čas padla. S dalším návrhem přišel člen výboru TJ Sokol Karel Soukup. Ten přinesl na výborovou schůzi Sokola konanou 2. října 1972 návrh na vybudování nové kuželny. Návrh byl komisí přijat a schválen. V rámci akce Z měla být vybudována dvoudráha s automatickými stavěči. 14. května 1973 pod vedením a dozorem Petra Novotného došlo k zahájení výstavby. 30. září 1974 dokončili místní dobrovolníci hrubou stavbu a 6. června 1975 byla celá stavba zkolaudována. Prvního zápasu se blatenská veřejnost dočkala při otevření haly přesně rok poté, co byla dokončena hrubá stavba. Výsledek utkání mezi týmy ČZ a Fezka Strakonice nikdo nezaznamenal. 29. ledna 1976 byla pod hlavičkou TJ Sokol svolána první schůze kuželek. Na schůzi se sešlo 28 příznivců tohoto sportu, z kterého se vytvořil šestičlenný výbor ve složení: 
předseda: Svačina Jan
jednatel: Rozhoň Jan 
rozhodčí: Pankrác Zdeněk 
rozhodčí: Pokorný Jaromír 
člen výboru: Šturc Milan 
člen výboru: Boušová Marie
 
Pan kronikář  
Vedením a založením kroniky kuželkářského oddílu byl pověřen místní kovář Václav Kadlec. Na začátku svého působení měl kuželkářský oddíl okolo třiceti členů a to jak z řad mužů, tak i žen. Ve stejném roce přihlásil výbor dva týmy do okresní soutěže. O složení družstev rozhodl kontrolní turnaj na začátku sezóny. Po turnaji byli hráči do týmů rozděleni takto: 
„A“ tým – Svačina, Rozhoň, Rada, Pankrác, Šturc, Kníže, Lebeda, Jícha a kapitán Lukeš
„B“ tým – Kadlec, Mikolášek, Ambler, Rolek, Netušil, Krejnický, Jirka, Koranda, Semrád a Hanzlík
Ve svém prvním soutěžním ročníku se první tým umístil na druhém místě, kdy odešel poražen pouze od hráčů Fezka „C" a blatenská rezerva skončila na čtvrtém místě ze šesti. Nejlepším hráčem Blatné v úvodním ročníku byl Rada s průměrem náhozu 395. Suverénní vítěz soutěže Fezko odmítlo postup, který tím pádem spadl do klína blatenským borcům. Ti od nové sezóny nastupovali v krajském přeboru II. 
 
Legendární turnaj poprvé
Po skončení sezóny byl uspořádán I. ročník turnaje kuželek „O putovní pohár města Blatná". Zahájení měl na starosti ředitel turnaje pan Josef Kohout, který pohovořil o historii kuželek v Blatné a po dokončení proslovu svým hodem celý turnaj za účasti 21 týmů zahájil. Úvodní ročník blatenského turnaje vyhrálo mužstvo Fezka I náhozem 1241 a odvezlo si tak do Strakonic putovní pohár. Před zahájením nové sezóny vznikl třetí blatenský tým, který se stejně jako druhý přihlásil do okresní soutěže. Páteř týmu tvořili bývalí hráči áčka Rozhoň, Jícha a Kníže. 
 
Když předseda zavelí,…
Po odehrání podzimní části 1978 byla svolána do spolkové místnosti kuželny členská schůze. Na schůzi se řešila především práce s mládeží, která v té době v podstatě neexistovala. Cílem do dalších let bylo přivést a začlenit mladé naděje do družstev mužů a žen. Na konci jednání popřál předseda klubu Svačina Jan všem oddílům úspěchy v jarní části, především „A" týmu, který se krčil na dně krajského přeboru II. Přání a proslov předsedy si blatenský první tým vzal k srdci, kdy po výborných výkonech na jaře skončilo „blatenské áčko" na konečném sedmém místě. V červenci roku 1979 obdržel Sokol Blatná pozvánku k přátelskému utkání do německého městečka Sollstedt, kterou přijal. Blatenští kuželkáři vyrazili třemi osobními automobily na vlastní náklady a ve dnech 06.07. - 10. 07. 1979 sehráli přátelské utkání. Blatná se ukázala v dobrém světle, ale na své zkušenější německé soupeře nestačila. Blatnou v Německu reprezentovala tato sestava: Svačina (399 bodů), Kadlec (366), Mikolášek (351), Pangrác (382), Lukeš (321), Paďour (351) a Köriš (404).
V období od listopadu do prosince 1979 uspořádal Sokol Blatná oddílový přebor jednotlivců na 5 x 100 hodů. Přebor skončil 12. prosince v tomto pořadí: 
1.) Köriš 1961 bodů 
2.) Maleček 1947 bodů 
3.) Rozhoň 1914 bodů 
4.) Mikolášek 1888 bodů 
5.) Svačina 1873 bodů.
 
Divoké a úspěšné devadesátky
V sezóně 1990/1991 vykazovaly činnost čtyři celky. Nejvyšší jihočeskou soutěž krajský přebor hrál tým ve složení: Cvach, Köriš, Maleček, Kobliha, Paďour, Němec a Seidl, ostatní družstva byla přihlášena do okresního přeboru a to dvě družstva mužů a jeden tým žen. Sokol Blatná měl v tomto období řadu talentovaných dorostenců. Jedním z nich byl Jiří Vokurka, který se umístil v oblastním přeboru Strakonic kategorie juniorů na druhém místě. Další výbornou odchovankyní blatenských kuželek byla Michaela Cvachová, která reprezentovala Českou republiku v juniorské kategorii na mezinárodních utkáních a patřila k oporám. Po skončení ročníku 90/91 se družstvo „B" umístilo na první příčce okresního přeboru. Vítězný tým tvořili hráči: Svačina, Semrád, Vokurka, Kovář, Mikolášek a Rozhoň. 
 
Vstup do nového milénia
Na začátku nového tisíciletí měla Blatná 6 týmů. Muži A nastupovali v III. lize skupiny A společně s týmy Českého Krumlova, Dačic, Plzně, Chýnova, Chotovin, Loučovic, K. Varů, Karlína, Dačic B a Konstruktivy B. Družstvo blatenských žen taktéž hrálo 3. ligu v sestavě – Soukupová, Cvachová, Mrvíková, Failová, Plachá, Vohryzková a Hlavínová. Tým „B" nastupoval v krajské soutěži ve složení: Navrátil, Kníže, Paďour, Kobliha, Buben, Rozhoň a Kotek. Dva týmy mužů nastupovali v okresním přeboru. Družstvo dorostu soupeřilo s juniory Fezka Strakonic v okresním přeboru. Velkého úspěchu dosáhl na okresním přeboru jednotlivců v roce 2002 Evžen Cígl. Ten s celkovým počtem 1828 bodů porazil druhého Hendla (Fezko Strakonice) o 84 kuželek. Úspěch Blatné potvrdil prvním místem v kategorii juniorů Navrátil. V kategorii žen si stříbro odvezla Dana Soukupová. 
 
Velká voda = velká katastrofa
13. srpna 2002 došlo v Blatné vlivem protržení hrází několika rybníků k ničivé povodni. Velká voda se dostala také do domu kronikáře oddílu pana Václava Kadlece a poničila velkou část kronik. Kovář Kadlec velký fanoušek a kronikář oddílu kuželek po usilovném snažení kroniky zachránil. Všechny sportovní areály byly povodní zaplaveny a poničeny až na kuželkářskou halu. Zde se voda a především ničivé bahno zastavilo čtyři centimetry pod prahem kuželny. 
 
Venkovní domácí zápasy
V sezóně 2003/2004 došlo v okresních soutěžích ke změnám. Zrušila se šestičlenná družstva a od nového ročníku se hrálo pouze ve čtyřech, pro úsporu financí. Kvůli změnám v okresních soutěží založil blatenský oddíl kuželek tým „E". Vlivem nevyhovující kuželny v Blatné museli hráči „A" týmu (Cígl, Cvach, M. Rozhoň, Maleček, Rada a Lis) dojíždět na ligové zápasy do Rokycan, popřípadě do Tábora podle nabídky jednotlivých oddílů. Výrazného úspěchu dosáhl tým žen v ročníku 2004/2005, kdy vybojoval postup do druhé celostátní ligy. To samé se povedlo družstvu mužů o rok později. Největší podíl na postupu družstva měl kapitán týmu Evžen Cígl, který se stal nejlepším hráčem třetí ligy za rok 2005/06. Na výborové schůzi kuželek konané 25. srpna 2006 poděkoval starosta Blatné Josef Hosperger oddílu kuželek za propagaci města Blatné a přislíbil „Městu růží" čtyřdráhu, díky které by nemusel první tým jezdit na domácí zápasy do Rokycan. 
 
Nová éra na čtyřdráze
Po neúspěšných sezónách prvního týmu mužů 2007/08 a 2008/09 spadl tým do jihočeské divize. Kvůli nedostatku hráček a času nenastoupil tým žen na začátku soutěžního roku 2009 do třetí ligy a družstvo žen se tak po dlouhé době svého působení rozpadlo a ukončilo svoji činnost. Před začátkem nové sezóny sehnalo vedení kuželek a město Blatná finanční prostředky na přestavbu kuželny a tak v září 2009 za pomoci obětavých členů TJ došlo k přestavbě staré kuželny na novou moderní čtyřdráhu s automatickými stavěči. Díky přestavbě sehrály všechny celky Blatné utkání v halách soupeřů. Po tříroční pauze vybojovalo družstvo Blatné opět postup do třetí ligy, kterou si poprvé ve své historii zahrálo v nově zrekonstruované kuželně v Blatné.
 
Vzestupy i pády
Poslední dekádu však trápí blatenský oddíl úbytek členů a s tím související snižování počtu družstev nebo horší výsledky. Dva týmy v krajské soutěží začaly být neudržitelné a na podzim 2016 byl přihlášen pouze jeden, ještě před tím skončil také tým "E" v okresní soutěži. Tým "A" působil ve 3. lize do sezóny 2018/19, od té doby se snaží vrátit zpět. Situaci zkomplikovala covidová pandemie na jaře 2020, která předčasně ukončila hned 2 soutěžní ročníky. Navíc během ní skončilo s kuželkami několik hráčů. I ve světle těchto horších zpráv se objevilo několik velmi nadějných, především z řad stále úspěšnější mládeže. 
 
Současnost
Největšího novodobého úspěchu dosáhl oddíl v sezóně 2021/22, kdy se Beáta Svačinová stala mistryní ČR ve sprintu a vicemistryní na 100 hodů v kategorii žákyň. V témže roce zvítězila na republikovém šampionátu na 120 hodů mezi dorostenkami Monika Kalousová. 
V současnosti má oddíl okolo 35 členů a činnost vykazují tři týmy dospělých a dva dorostu a žáků. První družstvo hraje divizi, druhý tým nastupuje v krajském přeboru II a třetí celek hraje okresní přebor. Samozřejmostí je vychovávání nových nadějí, kterých je v současnosti kolem 10. 
Předsedou oddílu je Zdeněk Svačina a organizačním pracovníkem Evžen Cígl.
 
zdroj: Bakalářská práce Historie tělesné výchovy a sportu v Blatné