16.-18. kolo

 

      16.      
             
SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU 811 4,0 - 2,0 782 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ
Linhart Petr 202 1 - 0 194 Šlehofer Jan
Šmákal Miroslav 208 0 - 1 209 Korous Pavel
Flandera Robert 198 1 - 0 169 Navrátil Bohuslav
Dvořák Michal 203 0 - 1 210 Cheníček václav
    2   0    
PROMAŠI 744 0,0 - 6,0 830 RAKOMARA
Erben Ota 177 0 - 1 190 Týma Petr
Ulbrych Ivan 177 0 - 1 218 Rataj Zdeněk
Matejka Jiří 199 0 - 1 206 Cadek Lad.
Siška Libor 191 0 - 1 216 Rataj Pavel
    0   2    
ROZMETAČ 781 4,0 - 2,0 666 KŽB
Vanduch Mich. 216 1 - 0 151 Hybrantová Jana
Bárta Petr 169 0 - 1 182 Trefná Irena
Gutwirth Mich. 168 0 - 1 175 Prýmasová Pet.
Vaněček Mir. 228 1 - 0 158 Lexa D.
    2   0    
BLATENSKÉ STROJÍRNY 868 4,0 - 2,0 789 HASIČI
Bezpalec P. 219 1 - 0 201 Louda P.
Kudrle V. 193 0 - 1 198 Pýcha J.
Bláha P. 206 0 - 1 223 Kadlec M.
Cheníček V. 250 1 - 0 167 Tvrdý V.
    2   0    
CETOS 779 5,0 - 1,0 773 POLICIE
Štajner P. 195 0 - 1 201 Srp P.
Jestřáb J. 185 1 - 0 184 Voneš F.
Křivanec J. 197 1 - 0 196 Rádr
Štok L. 202 1 - 0 192 Majer Z.
    2   0    
BI ESSE CZ 808 5,0 - 1,0 797 STAĎÁCI
Kovářík J. 196 0 - 1 231 Kalous
Končelík V. 202 1 - 0 168 Bláha K
Kovářík M. 214 1 - 0 203 Vydra J.
Motyka F. 196 1 - 0 195 Peleška F.
    2   0    
             
      17.      
             
RAKOMARA 854 6,0 - 0,0 629 KŽB
Petr Mařík 203 1 - 0 142 Petr Prýmasová
Zdeněk Rataj 215 1 - 0 174 Irena Trefná
Ladislav Čadek 215 1 - 0 149 Naďa Linhartová
Radek Kopáček 221 1 - 0 164 Milan Žíla
    2   0    
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ 819 5,0 - 1,0 784 PROMAŠI
Šlehofer Jan 172 0 - 1 185 Matějka Jiří
Jahoda Petr 200 1 - 0 186 Šiška Jan
Korous Pavel 213 1 - 0 182 Prokopius Pavel
Čaloun Jiří 234 1 - 0 231 Šiška Libor
    2   0    
HASIČI 786 1,5 - 4,5 788 SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU
Tvrdý V. 183 1 - 0 165 Flandera R.
Pýcha J. 209 0,5 - 0,5 209 Šmákal M.
Kadlec M. 195 0 - 1 206 Turín M.
Tvrdý M. 199 0 - 1 208 Dvořák M.
    0   2    
POLICIE 844 5,0 - 1,0 815 BLATENSKÉ STROJÍRNY
Majer Z. 188 1 - 0 178 Bezpalec P.
Srp P. 209 1 - 0 185 Kudrle V.
Voneš F. 224 1 - 0 208 Bláha P.
Thorovský J. 223 0 - 1 244 Cheníček V.
    2   0    
STAĎÁCI 781 1,0 - 5,0 802 CETOS
Peleška F. 195 0 - 1 210 Křivanec J.
Vydra J. 206 0 - 1 208 Štok L.
Kalous M. 188 1 - 0 180 Štajner P.
Synek M. 192 0 - 1 204 Jestřáb J.
    0   2    
BI ESSE CZ 832 5,0 - 1,0 779 ROZMETAČ
Slezák T. 226 1 - 0 197 Vanduch M.
Kovářík J. 225 1 - 0 198 Beneš M. st.
Kovářík M. 216 1 - 0 181 Reguš D. ml.
Motejzík J. 165 0 - 1 203 Vaněček M.
    2   0    
             
      18.      
             
ROZMETAČ 824 1,0 - 5,0 870 RAKOMARA
David Reguš 204 0 - 1 215 Pavel Rataj
Míra Vaněček 244 1 - 0 224 Zdeněk Rataj
Martin Beneš 184 0 - 1 215 Láďa Čadek
Michal Guttwirth 192 0 - 1 216 Radek Kopáček
    0   2    
KŽB 658 0,0 - 6,0 790 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ
Jana Hybrantová 141 0 - 1 175 Josef Hospergr
Zdena Trefná 159 0 - 1 187 Jan Šlehofer
Láďa Mach 165 0 - 1 210 Martin Dolejš
Milan Žíla 193 0 - 1 218 Václav Cheníček
    0   2    
PROMAŠI 775 2,0 - 4,0 824 HASIČI
Jiří Matějka 207 0 - 1 219 Josef Navrátil
Jan Šiška 156 0 - 1 214 Michal Tvrdý
Libor Šiška 200 1 - 0 195 Karel Šrámek
Pavel Prokopius 212 1 - 0 196 Petr Louda
    0   2    
SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU 781 2,0 - 4,0 809 POLICIE
Milan Turín 174 0 - 1 235 Pavel Rádr
Michal Dvořák 207 0 - 1 215 Pavel Srp
Petr Linhart 189 1 - 0 177 Zdeněk Majer
Míra Šmákal 211 1 - 0 182 Jiří Thorovský
    0   2    
BLATENSKÉ STROJÍRNY 839 5,0 - 1,0 792 STAĎÁCI
Pavel Bezpalec 216 1 - 0 215 František Peleška
Vojtěch Kudrle 186 0 - 1 188 Josef Vydra
Pavel Bláha 197 1 - 0 189 Milan Synek
Václav Cheníček 240 1 - 0 200 Michal Kalous
    2   0    
CETOS 699 1,0 - 5,0 775 BI ESSE CZ
Ondřej Křivanec 130 0 - 1 201 Tom Slezák
Jiří Jestřáb 166 0 - 1 176 Vlasta Končelík
Josef Křivanec 200 1 - 0 183 Jan Motejzík
Ladislav Štok 203 0 - 1 215 František Motyka
    0   2